Моля, имайте предвид, че информацията, предоставена на уебсайта https://uromexil-forte.org/ е само за информационни цели и може да бъде променяна или премахната без предупреждение. Важно е да се разбере, че предоставената информация не трябва да се счита за диагноза или предписание за лечение. Препоръчва се винаги да се консултирате с Вашия лекар или специалист за правилна диагноза и лечение.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно употребата на добавки, лекарства или медицински изделия, силно препоръчваме да потърсите медицински съвет. Въпреки че информацията, предоставена на уебсайта, е резултат от внимателно проучване от надеждни източници, не можем да гарантираме нейната точност или пълнота.

Важно е да се отбележи, че собственикът на уебсайта, издателят и авторите не носят отговорност за щети, причинени от неправилно използване на информацията, предоставена на уебсайта. Информацията на уебсайта трябва да се счита за допълнителна и не трябва да замества връзката между пациента и неговия лекар. Затова препоръчваме да се консултирате с квалифициран специалист за точна диагноза и лечение.