Prosím, zohľadnite, že informácie uvedené na webových stránkach https://uromexil-forte.org/ sú určené výhradne na informačné účely a môžu byť bez upozornenia zmenené alebo odstránené. Je dôležité pochopiť, že poskytnuté informácie by nemali byť považované za diagnózu alebo predpis na liečbu. Pre správnu diagnózu a liečbu sa odporúča vždy poradiť so svojím lekárom alebo špecialistom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa používania doplnkov, liekov alebo zdravotníckych pomôcok, dôrazne odporúčame vyhľadať lekársku pomoc. Napriek tomu, že informácie uvedené na webových stránkach sú výsledkom starostlivého výskumu z dôveryhodných zdrojov, nemôžeme zaručiť ich presnosť a bezchybnosť.

Je nevyhnutné si uvedomiť, že vlastník webu, vydavateľ ani autori nenesú zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím informácií uvedených na webe. Informácie na webe by mali byť považované za doplnkové a nemajú nahrádzať vzťah medzi pacientom a jeho lekárom. Preto pre presnú diagnostiku a liečbu odporúčame konzultovať kvalifikovaného odborníka.