1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s 7. točko 4. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ( v nadaljevanju: “GDPR”) je ALPHA IČ 71232289 s sedežem na Podskalská 27 (v nadaljevanju: ” skrbnik “).
 2. Kontaktni podatki skrbnika so

Naslov: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Praga,

E-pošta: [email protected]

 1. Osebni podatek pomeni kateri koli podatek o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na določen identifikator, na primer ime, identifikacijsko številko, podatke o lokaciji, identifikator omrežja ali enega ali več posebnih elementov fizičnega, fiziološkega, genetske, psihološke, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.
 2. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.II. VIRI IN KATEGORIJE OBDELANIH OSEBNIH PODATKOV

 1. Upravitelj obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali oziroma osebne podatke, ki jih je skrbnik pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila.
 2. Upravitelj obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so potrebni za izvedbo pogodbe.III. PRAVNI RAZLOG IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 1. Zakonski razlog za obdelavo osebnih podatkov je
 • izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s pismom 1. odstavka 6. člena b) GDPR,
 • zakoniti interes upravljavca pri zagotavljanju neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in glasil) v skladu s črko 1. odst. f) GDPR,
 • Vaše soglasje za obdelavo za namene zagotavljanja neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje poslovnih sporočil in glasil) v skladu s pismom 1. odstavka 6. člena a) GDPR v povezavi z 2. odstavkom 7. člena zakona št. 480/2004 Zb. o nekaterih storitvah informacijske družbe v primeru, da ni bilo naročenega blaga ali storitev.
 1. Namen obdelave osebnih podatkov je
 • obdelavo vašega naročila ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; ob oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt), posredovanje osebnih podatkov je nujen pogoj za sklenitev in izpolnitev pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov podatkov s strani upravljavca ni možna sklenitev pogodbe ali njeno izpolnjevanje,
 • pošiljanje poslovnih sporočil in opravljanje drugih marketinških aktivnosti.
 1. Upravitelj ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu 22. člena GDPR. Dali ste izrecno soglasje za takšno obdelavo.IV. OBDOBJE HRANE PODATKOV

 1. Upravitelj hrani osebne podatke
 • za čas, ki je potreben za uresničevanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter za uveljavljanje terjatev iz teh pogodbenih razmerij (za obdobje 15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
 • za čas do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, največ 10 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi soglasja.
 1. Po preteku roka hrambe osebnih podatkov upravljavec osebne podatke izbriše.V. PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV (SKRBNIK PODIZVAJALCEV)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
 • sodelovanje pri dobavi blaga/storitev/izvedbi plačil na podlagi pogodbe,
 • opravljanje storitev delovanja e-trgovine in drugih storitev v zvezi s poslovanjem e-trgovine,
 • zagotavljanje marketinških storitev.
 1. Upravljavec ne namerava posredovati osebnih podatkov v tretjo državo (državo izven EU) ali mednarodno organizacijo.
 2. Upravljane storitve, zagotavljanje trženjskih in podpornih storitev
 • Google analytics – beleži piškotke in uporabo spletne strani
 • Google Adwords – beleži piškotke in uporabo spletne strani
 • Google nakupi – zahteva za pregled, beleži e-pošto, če se strinjate s postopkom naročila
 • Facebook – beleži piškotke, uporabo spletne strani, konverzije nakupovVI. VAŠE PRAVICE

 1. Pod pogoji, določenimi v GDPR, imate
 • pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu s 15. členom GDPR,
 • pravico do popravka osebnih podatkov po 16. členu GDPR, ali do omejitve obdelave po 18. členu GDPR.
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov po 17. členu GDPR.
 • pravica do ugovora obdelavi v skladu z 21. členom GDPR a
 • pravica do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR.
 • pravico do preklica soglasja za obdelavo pisno ali elektronsko na naslov ali elektronski naslov upravljavca iz III. člena teh pogojev. Soglasje lahko kadar koli prekličete v svojem računu stranke.
 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo na Urad za varstvo osebnih podatkov, če menite, da vam je bila kršena pravica do varstva osebnih podatkov.VII. POGOJI VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV

 1. Upravitelj izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zavarovanje shramb podatkov in shranjevanja osebnih podatkov v papirni obliki, predvsem varen/kriptiran dostop do spletne strani, šifriranje gesel strank v bazi podatkov, redno posodabljanje sistema, redno varnostno kopiranje sistema.
 3. Upravitelj izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščene osebe.VIII. KONČNE DOLOČBE

 1. Z oddajo naročila preko spletne naročilnice potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji poslovanja in pogoji varstva osebnih podatkov.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da obkljukate svoje soglasje preko spletnega obrazca. Z odkljukanjem polja za soglasje potrjujete, da ste prebrali in sprejeli te pogoje v celoti.
 3. Upravitelj je pooblaščen za spreminjanje teh pogojev. Novo verzijo pogojev varstva osebnih podatkov bo objavil na svoji spletni strani in vam istočasno poslal novo verzijo teh pogojev na vaš elektronski naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.