1. Administrator osobnih podataka prema članku 4. točki 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka ( u daljnjem tekstu: “GDPR”) je ALPHA IČ 71232289 sa sjedištem u Podskalská 27 (u daljnjem tekstu: ” administrator “).
 2. Kontakt podaci administratora su

Adresa: Podskalská 27, 128 00 Nové Město, Prag,

E-pošta: [email protected]

 1. Osobni podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju o identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi; Fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koju je moguće izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na određeni identifikator, primjerice ime, identifikacijski broj, podatke o lokaciji, identifikator mreže ili na jedan ili više posebnih elemenata fizičkog, fiziološkog, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.
 2. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.II. IZVORI I KATEGORIJE OBRAĐENIH OSOBNIH PODATAKA

 1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dostavili ili osobne podatke do kojih je administrator došao temeljem izvršenja Vaše narudžbe.
 2. Administrator obrađuje Vaše identifikacijske i kontakt podatke te podatke potrebne za izvršenje ugovora.III. PRAVNI RAZLOG I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 1. Zakonski razlog za obradu osobnih podataka je
 • izvršenje ugovora između vas i voditelja obrade u skladu s člankom 6. stavkom 1. pismom b) GDPR,
 • legitimni interes voditelja obrade u pružanju izravnog marketinga (osobito za slanje komercijalnih poruka i biltena) prema članku 6. stavak 1. slov. f) GDPR,
 • Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (osobito za slanje poslovnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavak 1. a) GDPR u vezi sa § 7 stavak 2 Zakona br. 480/2004 Coll., o određenim uslugama informacijskog društva u slučaju da roba ili usluga nisu naručene.
 1. Svrha obrade osobnih podataka je
 • obradu Vaše narudžbe te izvršavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i upravitelja; prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su nužni za uspješnu obradu narudžbe (ime i prezime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka je nužan uvjet za sklapanje i ispunjenje ugovora, bez davanja osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor ili izvršiti isti od strane upravitelja,
 • slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.
 1. Administrator ne donosi automatske pojedinačne odluke u smislu članka 22. GDPR-a. Dali ste izričitu suglasnost za takvu obradu.IV. RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

 1. Administrator pohranjuje osobne podatke
 • za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza iz ugovornog odnosa između Vas i upravitelja te za ostvarivanje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).
 • za razdoblje do opoziva privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, a najduže 10 godina, ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole.
 1. Nakon isteka roka čuvanja osobnih podataka, administrator briše osobne podatke.V. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA (ADMINISTRATOR PODIZVOĐAČI)

 1. Primatelji osobnih podataka su osobe
 • sudjelovanje u isporuci roba/usluga/realizaciji plaćanja temeljem ugovora,
 • pružanje usluga rada e-trgovine i ostalih usluga u vezi s radom e-trgovine,
 • pružanje marketinških usluga.
 1. Administrator ne namjerava prenositi osobne podatke u treću državu (državu izvan EU) ili međunarodnu organizaciju.
 2. Upravljanje uslugama, pružanje marketinških usluga i usluga podrške
 • Google analytics – bilježi kolačiće i korištenje web stranice
 • Google Adwords – bilježi kolačiće i korištenje web stranice
 • Google kupnje – zahtjev za pregled, evidencija e-pošte ako se slažete s postupkom narudžbe
 • Facebook – bilježi kolačiće, korištenje web stranice, konverzije kupnjeVI. VAŠA PRAVA

 1. Pod uvjetima navedenim u GDPR-u, imate
 • pravo na pristup vašim osobnim podacima prema članku 15. GDPR-a,
 • pravo na ispravak osobnih podataka prema članku 16. GDPR-a, odnosno na ograničenje obrade prema članku 18. GDPR-a.
 • pravo na brisanje osobnih podataka prema članku 17. GDPR-a.
 • pravo na prigovor na obradu prema članku 21. GDPR a
 • pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.
 • pravo na povlačenje privole za obradu pisanim putem ili elektroničkim putem na adresu ili e-mail adresu administratora navedenu u članku III. ovih uvjeta. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku na vlastitom korisničkom računu.
 1. Također imate pravo podnijeti pritužbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka.VII. UVJETI SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

 1. Administrator izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka.
 2. Administrator je poduzeo tehničke mjere za osiguranje pohrane podataka i pohranu osobnih podataka u papirnatom obliku, posebice siguran/kriptiran pristup web stranici, enkripciju korisničkih lozinki u bazi podataka, redovito ažuriranje sustava, redovito backup sustava.
 3. Administrator izjavljuje da samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Slanjem narudžbe putem online narudžbenice potvrđujete da ste upoznati s uvjetima poslovanja i uvjetima zaštite osobnih podataka.
 2. Označavanjem svoje suglasnosti putem online obrasca pristajete na ove uvjete. Označavanjem polja za suglasnost potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove uvjete u cijelosti.
 3. Administrator je ovlašten mijenjati ove uvjete. Novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka objavit će na svojim web stranicama te Vam ujedno poslati novu verziju ovih uvjeta na Vašu e-mail adresu koju ste dostavili administratoru.